O nás

 

Advokátska kancelária JUDr. Kataríny Galovej začala písať svoju samostatnú históriu od januára  2006. Jej vzniku predchádzal štandardný profesijný postup advokátky. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rokoch 1997-2002. Po jeho skončení absolvovanie koncipientskej praxe a obhájenie rigoróznej práce so získaním akademického titulu JUDr.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby  z každej oblasti práva so zameraním na civilné a obchodné právo. Poskytovania právnych služieb je poslaním advokáta  s cieľom dosahovať spravodlivosť. Advokátska kancelária dbá o silný osobný a zodpovedný prístup ku klientovi s maximálnym využitím všetkých možných zákonných prostriedkov na dosiahnutie spravodlivosti a záujmov klienta. Spektrum klientely advokátskej kancelárie je tvorené ako fyzickými osobami tak aj podnikateľskými subjektami.  Ide o jednorázové poskytovanie právnych služieb ako aj dlhodobú spoluprácu vybudovanú na silnej vzájomnej dôvere medzi klientom a advokátom.